Odling

Lämplig för:


 • Inblandning i såbädd 20-30%
 • Oblandat till frösådd och sticklingar
 • Absorbtion av vätskespill
 • Värmeisolering ex. bjälklag
 • Halkbekämpning
 • mm

GreeNeem

Biostimulant

GreeNeem-granulat.

GreeNeem är en restprodukt vid framställning av Neemolja. Neemoljan utvinns ur frökärnorna via kallpressning. Resterna torkas och mals till detta granulat, som sedan används som gödselmedel och biostimulant.

GreeNeem granulat är mångfassetterad produkt,  ett mycket bra organiskt gödselmedel dessutom är GreeNeem mycket effektivt som skadeinsektsbegränsare och verksamt mot patogena svampar. Detta har gjort den till en mycket populär jordbruksprodukt i många länder.

Det är den höga förekomsten av Azadirachtin i GreeNeem som skyddar grödan mot parasitnematoder, skadesvampar, skadedjur och verkar även som en utmärkt jordförbättrare. GreeNeem kommer på sikt att minska behovet av tillförd näring då nitrifikationen i marken minskar.

Den har också visat sig vara mycket verksam mot "snömögel" på golfgreener.


Read More

 

Perlite

-är ett naturligt förekommande vulkaniskt silikatmaterial. När vulkansand som råmaterial värms upp, expanderar varje mineralkorn likt ett poppkorn, vilket resulterar i ett vitt och porrikt granulat som är sammansatt av öppna och slutna, stora och små porer.

Perlitekornet har en oregelbunden och mycket stor yta i förhållande till volymen. Detta ger varje korn en unik förmåga att absorbera vätska, upp till 300-400 procent av  sin egen vikt samtidigt som en god dränerande förmåga kvarstår.

Den unika ytstrukturen ger varje Perlitekorn stabilitet som motstår komprimering mycket bra, detta gör Perlite till ett stabilt jordstrukturförbättringsmaterial, som säkerställer luft och vatten-innehållet i marken.

PRISLISTA:


GreeNeem  2 lit.          83 SEK

GreeNeem 20 kilo     365 SEK

(OBS vid st-sändning 20 kilo brutto pg av fraktsätt)

GreeNeem helpall offert


Perlite 5 lit.                   42 SEK

Perlt 100 lit.                215 SEK

Perli helpall offert


Vermiculit 5 lit.            83 SEK

Vermulte 100 lit.          380 SEK


Transport DHL Servicepoint:    100 lit kostar 180 SEK hela Sve.

20 kilo kostar 180 SEK Hela Sve.

2 lit. och 5 lit. kostar 80 SEK


Priserna är inkl. moms och betalning i förskott mot faktura.

Justering av priser kan ske men framgår då på faktura .


OBS!

På grund av rådande drivmedelpriser mm så tvingas vi höja fraktkostnaden med 20% fr.o.m. 220401

Lämplig för:


 • Inblandning i såbädd 20-30%
 • Oblandat till frösådd och sticklingar
 • Absorbtion av vätskespill
 • Värmeisolering ex. bjälklag
 • mm


Kommer från lerskiffer vilket gör den laddad så den kan binda till sej ex.vis kvävepartiklar och minskar då näringsläckage mm.

Vermiculite

är ett mineral som består av olika selikater, obehandlad ser den ut som glimmer. Råvaran krossas- sorteras och värmebehandlas i ca 900 grader. Då bildas ett bälgliknande granulat med mycket stor yta och låg densitet. 

Egenskaper hosVermiculite är:

Hög värmetålighet, stötdämpande, vätskeabsorberande, isolerande samt en egenskap att binda näringsämnen som kväve mm. Det sistnämnda gör att Vermiculite är mycket lämpligt att använda som substrat i odlingsbädd vilket medför minskad risk för näringsläckage.


Vad är?

Går bra att beställa här eller direkt på lennart.bergstedt@gmail.com