Entreprenad

Greenspot   ett grönt företag men ingen gröngöling 44 år i branchen !


 

Vi hjälper Er med:


Anläggning/skötsel av grönytor

Golfbanor

Parker

Trädgårdar

Fotbollsplaner


Projektering/byggnation

Garage

Villor

Fritidshus

Pergola

Uterum

Enklare ritningsarbeten och bygglovshandlingar

 

Så brukar vi göra vid trädgårdsdesign:

1- vi besöker Er och er tilltänkta trädgård, då ni berättar om era tankar kring utformning, färger, mm.

2- Vi tar fram en enklare skiss som ni kan fundera lite kring.

3- Utefter era vidare tankar gör vi en planritning med växt och materialbeskrivning.

4- Vi hjäper er med anläggandet om ni så önskar.

5- Vi hjälper Er naturligtvis med anskaffning av växtmaterial av högsta kvalité.


Aktuella Projekt:

Svart=kommer

Grön =slutfört

 

 • Renovering garage Karlskoga
 • Byte 8 entédörrar Hasselfors
 • Trädgårdanläggning o trädvård Örebro
 • Byte pelare för balkonger Karlskoga
 • Avancerad trädfällning Åtorp
 • Ombyggnad uteplats Fallet
 • Ny altan Karlskoga
 • Byta tak på torp i Vårbo
 • Nyuppförande ekonomibyggnad Vårbo
 • Renovera garage Karlskoga
 • Diverse uteplatsjobb Svartmåla
 • Fasadrenovering Karlskoga
 • Fönsterbyte Karlskoga
 • Nytt tak skolan Skogskärr
 • Nytt tak Kumla
 • Nybygge verkstad Håkanbol
 • Byte rännor o rör Karlskoga
 • Trädbeskärning Karlskoga
 • Nyplantering häck Storfors
 • Ny enté och balkong Kumla
 • Woodfiberisolering garage
 • Woodfiberisolering vind Karlskoga
 • Avansderad trädfällning Moo
 • Byte garagetak Lanna
 • Renovering hus N:a Julön
 • Behandling "grön fri" tak och väggar Sundby Gård
 • Rivning samt nybyggnad av veranda och balkong Lanna
 • 2013
 • Renovering fönster (43 st) Åtorp
 • Mögelbehandling vind Karlskoga
 • Uppförande av bastubyggnad Åtorp
 • Farstukvist Vårbo
 • Trädgårdsanläggning Åtorp
 • Takbyte äldre hus Upplanda
 • Takbyte äldre hus Hasselfors
 • Grönfri på tak Kumla
 • Grönfri på tak Karlskoga
 • Trapprenovering Rudskoga
 • Trädbeskärning Örebro
 • Isolering granfiber på vind Degerfors
 • Kök och badrum Vårbo
 • Altandörr Åtorp
 • Grönfri tak Karlskoga
 • Mögelbehandling vind Karlskoga
 • Uppförande av bastubyggnad Åtorp
 • Totalrenovering funkisvilla Karlskoga
 • Kök torp Vårbo
 • Blästring och målning timmerhus Karlskoga
 • 2014
 • Våtutrymme Åtorp
 • Isolering Woodfiber av vindsvåning Karlskoga (nybygge) samt altan och förstukvist.
 • Isolering Woodfiber av vindsbjälklag Degerfors
 • Totalanläggning av trädgård i Karlskoga
 • Stödmur Karlskoga
 • Sommarstuga inklusive avloppsanläggning S:a Råda
 • Större garage vid villa i Karlskoga
 • Ombyggnad kök i Vårbo.
 • Tvättning och målning fasad Karlskoga
 • Anläggning avlopp i Vårbo
 • Utbyggnad avlopp asylboende Visnum.

2015

 • Ombyggnad villa Storfors
 • Renovering källare Karlskoga
 • Takbyte Bråten
 • Nybygge kök Karlskoga
 • Renovering fastighet Åtorp
 • Uppförande stor altan Bäckhammar
 • Målning fasad samt fönsterrenovering herrgård Åtorp.
 • Montering snörasskydd Karlskoga
 • Garderob med skjutdörrar Vårbo


2016


 • Badrum Karlskoga
 • Avancerad trädfällning Åtorp
 • Takrännor o fönster Källsbo
 • Glasat uterum Bergsjö
 • Ytterdörr Karlskoga
 • Badrum Visnum
 • Renovering Pizza Åtorp
 • Huslyft Visnum
 • Svetsrum Rudskoga
 • Badrum Lanna
 • Kök Lanna
 • Husmålning Åtorp
 • Glasat uterum Lanna
 • Carport Vårbo
 • Helrenovering hus om 3 lägenheter Åtorp
 • Helrenovering lägenhet Åtorp

 

              2017


 • Vattenskada Nora
 • Fönsterbyte hus Åtorp
 • Målning hus Åtorp
 • Bygge gäststuga Visnum
 • Målning fasad större villa Karlskoga
 • Renovering lägenhet Kumla
 • Trädgårdsjobb Åtorp
 • Avanserad trädfällning Falltorp
 • Totalrenovering villa Karlskoga
 • Målning 16oo-talstorp Åtorp
 • Toalett och dörrbyten Kexsundet
 • Renovering, fönsterbyten flygel Åtorp
 • Nybyggnation kök Hallsbergg


2018


 • Färdigställande villa Karlskoga
 • Trädgård, carport Käxsundet
 • Gästrum i lider
 • Altanbygge
 • Fasadrenovering
 • Badrum Hallsberg
 • Bygge gångbro
 • Badrum Karlskoga
 • Carport Käxsundet
 • Försuga Falltorp

              2019


 • Värmegolv Rudskoga
 • Köksmontering Kumla
 • Badrum Strömtorp
 • Bygge sanitetsutrymme Käxsundet
 • Minireningsverk Käxsundet
 • Plattsättning Degerfors
 • Vägbygge Falltorp